ארכיון‏ > ‏

סיכום אספת דיירים 2013

7/2013

סיכום אספת דיירים

להלן ההחלטות שהתקבלו באספת דיירים האחרונה שהתקיימה ב 20.7.13

·        ועד נבחר – שלומי, דירה 32 יו"ר. דימה, דירה 30 גזבר.

·        טיפול בחייבים - ישנן כמה דירות בבנין שלא משלמות מיסי ועד למרות פניות רבות וחוזרות אליהן של יושב ראש הוועד וגזברית הוועד. בכוונת ועד הבנין ובהסכמת כל הדיירים "המשלמים" לעשות פנייה ליועצים משפטיים במטרה לגבות את הכספים מחיבים. פנייה כאמור תיעשה תוך חודש, עד למועד זה כאמור, ניתנת בזאת הזדמנות אחרונה לכל החייבים להסדיר את החובות שלהם לועד הבית. הגזבר יוציא בימים הקרובים מכתבי דרישת תשלום לדיירים החייבים ובמידה שלא יתקבל תשלום, ינקטו צעדים משפטיים לגביית כל החובות כאמור.

·        הסקה - עקב תקלות רבות וחוזרות במערכת ההסקה ובצנרות הדורשות השקעה כספית עבור תיקוניהן ומחירי סולר להסקה המאמירים, הוחלט לבטל הסקה מרכזית בבנין החל מהשנה הנוכחית.

·        שיפור מראה הכניסות – הוחלט על סיוד וצביעת חדרי המדרגות.

·        ניקיון - עקב תלונות רבות המתקבלות מדיירי הבניין באשר לאיכות הניקיון בחדרי המדרגות, הוחלט להחליף את המנקה הנוכחי.

·        גינון -  תתבצע עבודות גינון בין 2-4 פעמים בחודש, על פי הצורך ותזרים הועד. תקציב הגינון יעמוד על 250 ש"ח לכל עבודת גינון.

·        תמ"א 38 - נכון להיום ישנה הצעה של יזם אחד לבצע פרויקט תמ"א 38 בבניין. ישנן חילוקי דעות בין היזם לבין הדיירים אשר בשלב זה לא מאפשרים התחלת הפרויקט. בתקופה האחרונה החלו מגעים עם יזם נוסף שיתכן ויתן הצעה נוספת לבניין. על כל שינוי שחל בקשר לפרויקט תמ"א יבוא עידכון נוסף ע"ג לוח המודעות ובמידת הצורך תתקיים אסיפת דיירים נפרדת לנושא זה.

·        דמי ועד – מאחר והוצאות ההסקה ירדו ועלה הצורך בסיוד חדרי המדרגות, תשלום לועד הבית לשנה הקרובה יהיה 200 ש"ח בחודש, לכל הדירות בבניין.

 

כל הדיירים מתבקשים להכין 12 שיקים ל - 10 בכל חודש ע''ס 200 ₪ כל אחד ולמסור לדימה הגיזבר מדירה 30.

בברכה

ועד הבניין