ארכיון‏ > ‏

דו"ח כספים 2010-4/2011

 הכנסות דיירים   145,018.00
 הוצאות  
 סולר להסקה     88,849.00-
 ניקיון (כולל ביטוח לאומי של המנקה) 8,737.00-
 עבודות גינון 8,080.00-
 ביטוח מבנה 6,048.00-
 עבודות אינסטלציה ותיקוני מערכת הסקה 5,200.00-
 הוצאות חשמל 1,732.09-
 הוצאות וועד כללי 473.23-
 סה"כ הוצאות 119,119.32-
   
 יתרות מזומנים  
 יתרה בתחילת התקופה 17,435.23
 גביית השנה 145,018.00
 כספים שנגבו השנה אך טרם הופקדו 33,957.00-
 כספים שנגבו בשנה קודמת והופקדו השנה 1,450.00
 הוצאות השנה 119,119.32-
 הוצאות שטרם הגיע מועד פרעונן 23,604.00
 הוצאות שנה קודמת ששולמו השנה 3,750.00-
 יתרה צפויה בבנק 30,680.91
 יתרה בפועל 30,680.91
 הפרש 0.00

**הדו"ח משקף הוצאות עד 4/2011 ואינו כולל הוצאות סולר חודש אפריל !