ארכיון‏ > ‏

דו"ח הוצאות 2011-2012 התומר 6

דוח לתקופה 1.7.2011-30.06.2012

הכנסות שוטפות:

152,510.00

הוצאות שוטפות:

רכישת סולר

117,278.00

פיצויים מנקה

12,000.00

ניקיון כולל ביטוח לאומי

13,195.40

גינון

15,567.00

 עבודות אינסטלציה ותיקוני מערכת הסקה

14,313.21

ביטוח

6,300.00

הוצאות חשמל ותיקוני חשמל

3,762.80

תיקוני נזק נפילת הענף

2,050.00

הדברה

1,200.00

אגודה לתרבות הדיור

1,200.00

הוצאות ועד כללי (כולל עמלות בנקים, נורות והחלפת ותיקוני מנעולים)

1,109.78

סה"כ הוצאות

187,976.19

סה"כ גרעון

-35,466.19

יתרות מזומנים:

יתרה בתחילת התקופה

21,465.97

הכנסות בתקופה

152,510.00

כספים שנגבו אך טרם הופקדו

-10,722.00

הוצאות בתקופה

-187,976.19

הוצאות שטרם ירדו מהבנק

27,687.51

כספים שנגבו בשנה קודמת והופקדו השנה

18,309.00

יתרה צפויה בבנק

21,274.29

יתרה בפועל - 15.06.2012

21,274.29

הפרש

0.00


גבייה מיוחדת - תיקוני בניין

גבייה

46,400.00

כספים שנגבו אך טרם הופקדו

-3,200.00

רווחים מפקדון

5.00

הוצאות:

איטום קיר חיצוני

-2,088.00

ניקוי ואיטום גג

-33,060.00

סה"כ (יתרת פיקדון)

8,057.00

הכנסות צפויות מגבייה

11,600.00

הוצאות עתידיות:

תיקון ואיטום פיר הצפוני (העבודה בוצעה כבר)

-11,020.00

איטום הקיר המערבי (העבודה צפויה להתבצע)

-8,637.00

הפרש

0.00


Comments