הכנסות הוצאות 2014 - 2015

דו"ח כספי 2015-2014

יתרת פתיחה

28,953

הכנסות

החזר כספי מביטוח

16,000

פיצוי נזק לגינה מסופה

הכנסה משוערת מיסי ועד בית שוטף

₪  72,000

סה"כ הכנסות בחשבון

93,427

הוצאות

16,600

ניקיון

35,265

גינון כולל 16,000 שיקום גינה ע"ח ביטוח !

10,780

תחזוקה ותיקונים

1,800

חשמל

3696

ביטוח

2,000

תיקון חלונות ברזל ומעקה

2,600

הדברה (פעמיים)

1,780

שונות (לרבות תרבות הדיור, תיקון מנעולים)

סה"כ

74,521

חובות

16,650

2013-14 מסי ועד

7,250

חובות עבור תשלום מאוחד (1450 ש"ח)

סה"כ

23,900

המזומנים בבנק ל-26.07.15

45,379

Comments