סיכום אסיפת דיירים 2014

26/7/2014

סיכום אספת דיירים

להלן ההחלטות שהתקבלו באספת דיירים האחרונה שהתקיימה ב 26/7/2014

 • ועד נבחר – שלומי, דירה 32 יו"ר ועד.

 • גזבר הוחלט ביטול תפקיד גזבר ומנוי אחראי גבייה בכל כניסה

  • כניסה א – שמעון לוי, דירה 5.

  • כניסה ב – גידי גורביץ, דירה 13

  • כניסה ג – מירה נווה , דירה 23

  • כניסה ד – נעמי מזרחי, דירה 38  ושלומי דירה 32.

 • חייבים: הוחלט על טיפול טפול משפטי בחייבים ע"י קובי מאירי מדירה 20.

 • הסקה – ההסקה מרכזית מבוטלת והוחלט למכור את התנורים.

 • ניקיון - עקב תלונות רבות על שפיכת מים מוגזמת הוחלט להעיר למנקה על כך.

 • תמ"א 38 קידום תמ"א 38 , קבלת הצעות מיזמים חדשים.

 • דמי ועד – 150 ₪ לחודש.

 

כל הדיירים מתבקשים להכין 12 שיקים ל - 10 בכל חודש ע''ס 150 ₪ כל אחד  החל מ 7/2014  עד 6/2015  ולמסור לאחראי כל כניסה.

בברכה ותודה

שלומי יו"ר ועד הבית