תמ"א 38‏ > ‏

הסכמים תמ"א 38

 להלן עיקרי הנושאים לפרויקט תמ"א 38 בתומר 6 – מעודכן ל 5.2010

1.      חוזה ראשי – בו מפורטים התנאים העקרים בין דייר ליזם

1)      תנאים מקדימים: הבניין מתאים לתמ"א 38, אישור עקרוני מהרשויות לביצוע הפרויקט, חתימת  80% מהדיירים על הסכמים אל מול היזם וכן אם במידה והיזם לא יצליח להוציא התרי בנייה לאחר חמש שנים יפוג תוקף ההסכמים.

2)      הצהרות היזם: שיש לו את כל הכישורים לבצע פרויקט כזה וכן את היכולת הכלכלית, לא יוכל להעביר זכויות החוזה ליזם אחר ללא אישור הדיירים ושכל העבודות יבוצעו ע"י קבלנים ואנשי מקצוע מוסמכים ורשומים.

3)      הצהרת דיירים: הצהרה שהדייר אכן הוא בעל הדירה, רצון הדייר לבצע תמ"א 38 בבניין וכן התחייבות לא לבצע שינוי בחזיתות הבניין ל10 שנים לאחר השיפוץ.

4)      התחייבות הדייר:

·   הדיירים נותנים ליזם את זכויות הבניה על הגג מתוקף ביצוע תוכנית תמ"א 38, כדי שיבנה 8 יחידות דיור (מקסימום) על קומה וחצי בלבד, היזם אינו רשאי להגדיל את מספר הדירות.

     לאחר בנייה זו כל הזכויות חוזרות להיות משותפות של הבניין.

·   לא להפריע למהלך התקין של העבודות בבניין.

·   הדיירים נותנים ליזם ייפוי כוח כדי שזה יוכל לקבל את כל ההיתרים הנדרשים מהרשויות השונות וכן כדי למכור את הדירות החדשות שיבנו.

 

5)      התחייבות היזם:

·   תשלום של כל ההוצאות המיסים והאגרות לאנשי מקצוע ולרשויות שחלות על הבניין וכן על הדיירים והדירות כתוצאה ממימוש הפרויקט.

·   בניית מעלית איכותית לכל כניסה.

·   היזם מחויב לבנות לפחות 8 מקומות חניה כפולות אם ניתן באזור המחסנים בקומת הקרקע.

·   עבור כל מחסן שהיה בשימוש דייר ונלקח לטובת חנייה, יבנה מחסן חדש בתחום אותה כניסה לשימוש אותו דייר.

·   פיתוח וחידוש של כל השטח המשותף לרבות פיתוח תשתיות הבניין, שטחי הגינון, השבילים וכיו"ב.

·   לבצע את כל מפרט העבודות (יפורט בהמשך)

·   לבטח את הבניין כנגד כל הסיכונים במבנה וכן צד ג', שהמוטבים יהיו דיירי הבניין.

·   לעמוד בלוח זמנים שיקבע

·   לבצע רישום של הבית המשותף בטאבו שישקף את כל השינויים והתוספות לדירות הקימות שבוצעו בפרויקט ולשאת בכל הוצאה כספית הכרוכה בכך (לרבות מס השבחה).

·   להמציא לדיירים ערבות בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית בגובה 25%  מסך כל עלות התחייבות היזם לדיירים.

·   להקטין למינימום את ההפרעה לדיירים כתוצאה מעבודות.

·   שיתוף פעולה מלא עם הדיירים ונציגם.

2.      פרוט העבודות – היזם מתחייב לבניין:

1)      חיזוק המבנה ע"פ תמ"א 38 ודרישות הרשויות.

2)      כל חזיתות הבניין והפירים ייאטמו כנגד מי גשמים ויבוצע בהן איזולציה (בידוד) לחום וקור.

3)      כל צנרת התשתית כולל טלביזיה, חשמל, טלפון וגז יכוסו או יהיו בתוך פיר ובהתאם להנחיות האדריכל ואנשי מקצוע הרלבנטיים.

4)      כל צנרת האינסטלציה הראשית של הבניין (מים ודולחין) תוחלף לחדשה

5)      בכל כניסה של הבניין תותקן מעלית איכותית חיצונית.

6)      טיפול בלוחות אסבסט שעל הבניין ע"פ חוות דעת מהנדס.

7)      תבוצע סגירת עמודים בחזית הבניין.

8)      תבנה מרפסת לכל דירה לפחות 8 מ"ר (לא כולל פתיחת פתח וריצוף).

9)      חידוש חדרי מדרגות ומעברים בין הכניסות.

10)  לובי חדש ומודרני הכולל דלת אלומיניום/זכוכית ואינטרקום לכל דירה.

11)  יוחלף המעקה המקיף את חזית הבניין.

12)  חידוש המחסנים הקיימים לרבות ריצוף וצביעה. (באם ישומש המחסן לחניה יתקבל מחסן חדש)

13)  חידוש הגינה לאחר הבנייה.

14)  ישופצו חדרי ההסקה והמעברים, כמו כן ישופצו הארובה ופירים בהם עוברת הצנרת, כנגד רטיבויות וכד', וכן חידוש חיפוי ודלת.

15)  העתקת דודי השמש והקולטים הקיימים לגג החדש.

16)  תינתן לדיירים אופציה לבניית ממ"ד במסגרת תוכנית תמ"א 38 - בתשלום עלות הבנייה.

17)  היזם מתחייב לספק שמירה/אבטחה לבית במקרה של פתיחת פתח חיצוני שנשאר פתוח במהלך שעות של הפסקת העבודות.

18)  לפתוח פתח לגינות קומות קרקע.

19)  למקסם את מספר מקומות החנייה ככל הניתן.

20)  היזם מתחייב לשמור על שקט בשבתות חגים.

21)  מימון מפקח על הבנייה שזהותו תקבע ע"י שני הצדדים.

22)  יחודשו 2 מתקני האשפה השיכים לבניין.

23)  יתבצע סימון חניות במגרש החנייה הציבורי.

24) השתתפות בעלויות תיקונים בבניין עד להתחלת העבודות.

25) תינתן לדיירים הנוכחיים אופציה ראשונית לרכישת דירה חדשה של אחת מיחידות הדיור הנוספות בהנחה של 7%

26)  שיתוף פעולה מלא עם נציגות הדיירים, לרבות הצגת מפרטים ותוכניות של הבניין לפני ביצוע.

 

לקבלת ההסכמים המלאים אנא שלח/י את טופס הבא

צור קשר להורדת הסכמים

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser