תוכנית 10038 עיריית ירושלים

 31/07/2011
עיריית ירושלים מפקידה את תכנית 10038: תכנית המתאימה את תמ''א 38 - חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה
עיריית ירושלים יזמה ומקדמת תכנית לעידוד יישום תמ"א 38 בכל רחבי העיר ולהתאמת הוראות תמ"א 38 לתנאים המיוחדים של ירושלים.
בימים אלו מפקידה העירייה את תכנית 10038 (התאמת תמ''א 38 לתנאים המיוחדים של ירושלים) לעיון הציבור ולהתנגדויות בוועדה המחוזית . תכנית 10038 הינה תכנית שיזמה עיריית ירושלים במגמה לעודד את יישום התמ''א ולהתאימה לתנאים הייחודיים של ירושלים, בעיקר בשכונות ובאזורים שבהם הכדאיות הכלכלית פחותה יחסית. 

על פי המוצע בתכנית 10038 ניתן יהיה לקבל תוספת זכויות של קומה אחת עד שתיים וחצי קומות בהתייחס לסוג המבנה, סוג השדרוג ההנדסי, רמת הרגישות השימורית והאורבנית של המרקם הבנוי, התייחסות לאזורי התחדשות עירונית, עידוד יחסי למימוש בשכונות הפריפריה שמחוץ לעיר ההיסטורית ועוד. כמו כן, התכנית מציעה לעודד יישום פינוי נקודתי מכוח התמ''א בכל חלקי העיר (''תמ''א 38 תיקון 2'') ולהעניק תוספת זכויות משמעותית במקרה שכזה.
התכנית מאזנת בין החובה לטפל ולעודד חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה לבין הרגישות התכנונית של ירושלים, במיוחד בתחומי העיר ההיסטורית ואזורי השימור ומחויבת למתן עידוד יחסי לפריפריה.

הרקע להכנת תכנית 10038 היה העובדה שמימוש התמ''א בכל הארץ וגם בירושלים אינו בסדרי גודל משמעותיים ועד היום הוגשו לעירייה בקשות בודדות (כ- 20 בקשות שמחציתן אושרו בוועדה המקומית), ורק במבנה אחד בירושלים החל החיזוק מכוח התמ''א.

על אף שהוגדר מסלול ירוק בעירייה (כולל רפרנטית ייעודית) ומאות תושבים קיבלו מידע אודות התכנית ומימושה, רק מעטים בחרו להגיש בקשה ולהציע חיזוק למבנה בעיר.

להערכת הגורמים המקצועיים בעירייה, הסיבה העיקרית לכך הינה הכדאיות הכלכלית שכן גם באזורים בהם שווי הקרקע גבוה במיוחד אין יישום משמעותי של התמ''א. מבדיקות הגורמים המקצועיים בעירייה עולה כי קיים שוני מהותי ברמת הרווחיות בין מבנים ושכונות בירושלים. נמצא כי העלויות ליישום התמ''א בבניינים גדולים, גבוהה יחסית. כמו כן, התמורה המוצעת ליזם באזורי הפריפריה בירושלים נמוכה משמעותית מזו המתקבלת בתחום העיר ההיסטורית. 
על כן מוצע בתכנית 10038 עידוד מדורג שירחיב את מימוש התמ''א למבנים ואזורים נוספים.

החסם העיקרי בפני מימוש התמ''א מצוי לדעת הגורמים המקצועיים בהעדר הסכמת דיירים, ברמת ציפיות מוגזמת של הדיירים ובציפייה התמידית של היזמים להגדלת הכדאיות והרחבת הזכויות הניתנות באופן שמשאיר את כולם בשלב זה ''על הגדר''.

בעירייה מקווים כי אישור התכנית שזכתה לברכת מינהל התכנון, הלשכה המחוזית לתכנון והוועדה המקומית - יבטיח את השקיפות התכנונית, היציבות והוודאות הנדרשים למימוש התמ''א בהיקף רחב, וירחיב את מעגלי המימוש לאזורים ושכונות בהם לא נצפתה פעילות משמעותית עד כה.

לפרטים נוספים: באתר www.moin.gov.il - מידע על תכניות עררים ופרוטוקולים.

 
ą
10038.jpg
(116k)
התומר 6,
31 ביולי 2011, 21:37